Dinkelbröd

Dinkel (speltvete) är ett av de äldsta sädesslagen som vi odlade här i Skandinavien, innan vi kunde odla korn. Det är en tuff och tålig art som kräver mindre bördiga jordar men den ger också låg avkastning, vilket är förklaringen till att vi inte odlar den idag i samma utsträckning. Annars verkar det som att både […]

Dinkelbröd Läs mer »